Bydło mięsne - Portal rolniczy - Pasze - Choroby u krów

Bydło mięsne - Portal rolniczy - Pasze - Choroby u krów

Dzisiaj jest: 18 Październik 2019
"Żaden z nas nie jest tak mądry, jak my wszyscy razem wzięci". KEN BLANCHARD
Bydło mięsne - Portal rolniczy - Pasze - Choroby u krów
Najnowsze wydarzenia i ciekawostki:
Pliki cookies
2800 martwych świń został...
Podrabiane mięso nie tylk...
Końskie mięso w kotletach...
Hipoalergiczne mleko pros...
Więcej niebieskiego język...
Pryszczyca w Rosji
Chiny szukają ziemi
Pryszczyca w Korei Połudn...
Wszystkiego dobrego w Now...

Zobacz wiecej
  Strona Główna
  Misja
  Artykuły
  Rasy bydła
  Forum zootechniczne
  Gatunki traw
  Dobry pomysł
  Pliki do pobrania
  Ogłoszenia
  Katalog firm
  Gdzie się uczyć
  Organizacje i związki
  Galeria
  Słownik rolniczy A-P
  Szukasz literatury ?
  Słownictwo zootechniczne
  Użyteczne strony
  Reklamuj nasz portal
  Kontakt

Dodaj
  Dodaj firmę
  Dodaj ogłoszenie

Ostatnio dodane gatunki traw:
Perz właściwy
Mietlica rozłogowa
Mietlica biaława = olb...
Trzęślica modra
Wiechlina błotna = Wie...
Kłosówka wełnista
Zobacz więcej

Ostatnio dodane rasy bydła:
Bydło mięsne/mleczne -...
Bydło mięsne - Piemontese
Bydło mięsne - Welsh B...
Bydło mięsne/mleczne -...
Bydło mięsne - Hereford
Bydło mięsne - Limousine
Zobacz więcej
Główna Ogłoszenia Katalog firm Kontakt

Kukurydza w natarciu

Kukurydza w natarciu


Autor: Prof. dr hab. Hubert Waligóra, UP PoznańW Polsce tradycyjnie bydło było i nadal jest karmione paszą pochodzącą z roślin motylkowatych drobnonasiennych, czyli koniczyny czerwonej i lucerny mieszańcowej. Obie te rośliny dostarczają paszy wysokobiałkowej, chętnie spożywanej przez zwierzęta. Rośliny te oprócz swoich niezaprzeczalnych zalet, mają niestety wadę z punktu widzenia wymagań środowiskowych. Mianowicie są roślinami, których plonowanie w olbrzymim stopniu zależy od warunków wilgotnościowych. Przy małych opadach w ciągu okresu wegetacji, plonują dużo poniżej oczekiwanych rezultatów. Mamy tego świadomość, szczególnie przy ostatnich kilkuletnich niedoborach opadów. Obecny rok, który nie był wystarczająco wilgotny na początku wegetacji, a obecnie charakteryzujący się obfitymi opadami, może ten pogląd w pewnym stopniu zmienić. Jednak nie jesteśmy w stanie przewidzieć pogody na następny rok, stąd pewne ryzyko uprawy tych roślin, które mają zapewnić nam paszę w wystarczających ilościach. 

Rośliną powszechnie znaną i wszechstronnie wykorzystywaną w świecie oraz w Polsce jest kukurydza. Można ją wykorzystywać na cele spożywcze, przemysłowe, energetyczne i przede wszystkim jako roślinę pastewną. Szczególnie kiszonka z kukurydzy to pasza niezastąpiona w naszych warunkach gospodarowania. Kukurydza, jak rzadko która roślina pastewna dobrze sobie radzi z okresowymi niedoborami wody. Szczególnie było to zauważalne w bieżącym roku. Po wschodach kukurydzy, szczególnie w Wielkopolsce wystąpiły niedobory opadów i stąd plantacje tej rośliny nie wyglądały zbyt obiecująco. Natomiast po opadach, które wystąpiły w miesiący lipcu, stan plantacji poprawił się na tyle, że obecnie nie ma żadnych różnic w porównaniu do stanu po opadach odpowiadającym średnim sumom z wielolecia. Potwierdza to fakt, że niezależnie od stanu wilgotności we wczesnych stadiach rozwoju kukurydzy, możemy spodziewać się conajmniej zadowalających plonów suchej masy całych roślin.

Jesienna pogoda w zeszłym roku i wiosną bieżącego spowodowała, że plony większości roslin są wysoce niezadowalające. Zależy to jednak od rejonu naszego kraju, a dotyczy głównie Wielkopolski. Plony rzepaku (zebranego, gdyż dużo plantacji stoi jeszcze w polu) wahają się od 0,5 do 2 t na ha, niewiele lepiej jest ze zbożami. Wielu rolników donosi, że tegoroczne plony zbóż to połowa zbiorów w porównaiu z rokiem ubiegłym. Stąd wielu producentów z produkcją zwierzęcą będzie musiała poczynić wielkie starania aby swoim zwierzętom dostarczyć niezbędnej ilości paszy, zarówno do przeżycia jak i do zagwarantowania wysokiej produkcji mięsa, mleka czy jajek. 
    
Taka sytuacja spowoduje, że kukurydza, która jest wszechstronną rosliną pastwewną i może być skarmiana jako zielonka, kiszonka z całych roślin, kiszonka z kolb (CCM) lub ziarno będzie jesienią paszą w cenie. Już za niedługi czas przystąpimy do zbioru tej rosliny, co będzie uzależnione od rodzaju paszy, który będzie miał być zrobiony. Już w tym roku warto pomyśleć, co zrobić w przyszłym roku, co zasiać, by w jak największym stopniu zapewnić sobie wystarczalność paszową dla zwierząt. W przypadku bydła pamiętajmy o starym polskim powiedzeniu, że krowa pyskiem doi. W obecnej chwili trudno wskazywać jakieś uwagi co do agrotechnicznych aspektów uprawy tej rosliny, gdyż jej plantacje czekają już właśiwie tylko na zbiór. O pełnej agrotechnice tej rośliny możemy powiedzieć w kwietniu przyszłego roku. Chciałbym zwrócić teraz uwagę na pewne aspekty, które dotyczą obecnego okresu produkcji surowca tej rośliny oraz kilka słów na temat jej odmian, gdyż na rynku mamy przeszło 150 jej przedstawicieli.

articles: Kukurydza.JPG
Przy odpowiednim nawożeniu, dobrej glebie, odpowiednim klimacie i odmianie - kukurydza potrafi dać wysoki plon

Zielonka i kiszonka z kukurydzy
Zielonka i kiszonka z kukurydzy należą do pasz objętościowych soczystych. W przypadku zielonki musimy pamiętać, że dzienna dawka powinna w przybliżeniu odpowiadać 10% masy ciała zwierzęcia. Wiemy, że młode osobniki szczególnie chętnie je jedzą. Wartość odżywcza zielonki z kukurydzy jest dość stała, natomiast zielonki z rożnych roślin różnią się nią znacznie, co wynika głównie z ich składu chemicznego. Pamiętać należy, że koncentracja składników pokarmowych jest w zielonkach niewielka, dlatego niezbędne jest dostarczenie zwierzętom sporej ilości tych pasz. Jednak karmienie samymi tylko zielonkami nie zaspokaja zapotrzebowania energetycznego. Karmiąc krowy tylko np. lucerną nie oczekujmy znaczącego wzrostu produkcji mleka. Stosowanie u bydła zielonek wymaga wzbogacenia dawki pokarmowej paszami, które zawierają dużą ilość węglowodanów. Można to zrobić stosując między innymi wysłodki buraczane, płatki lub susz ziemniaczany oraz ziarno kukurydzy. Stosowanie zielonek w żywieniu bydła ma natomiast istotny aspekt ekonomiczny, gdyż charakteryzuje je stosunkowo niska cena, a ich uprawa nie jest zbyt pracochłonnym zabiegiem.

Można sobie zadać pytanie, ile rolnik posiadający bydło, powinien produkować kiszonek? Odpowiedź jest stosunkowo prosta. Powinno się sporządzać takie ilości kiszonek, które pokryłyby zapotrzebowanie bydła na pasze objętościowe i to nietylko w okresie zimowym czy przejściowym, ale dobrze by były rezerwą podczas letniego niedoboru pasz. Znanych jest wiele przykładów, że dobrej jakości kiszonka jest paszą stosowaną przez cały rok (monodieta). Dobra kiszonka z kukurydzy (dostarcza dużo łatwo dostępnej energii w postaci skrobii), uzupełniana sianokiszonką z traw, czy sianokiszonką motylkowatych z trawami (dostarcza białka i włókna) może problem żywienia w pełni nam załatwić. Oczywiście w zależności od konkretnej sytuacji dawka pokarmowa musi być uzupełniana paszami treściwymi i dodatkami mineralno-witaminowymi. 

Kiedy przystąpić do zbioru kukurydzy przeznaczonej na zakiszenie? Zawartość suchej masy w materiale do zakiszenia jest czynnikiem najważniejszym i decydującym. Powinien on zawierać od 30 do 35% suchej masy. Jest to stan roślin, których ziarniaki są już dobrze wypełnione skrobią, a części wegetatywne roślin (łodyga i liście) są jeszcze zielone i wystarczająco wilgotne (gwarantują dobre ubicie). Jeśli cała roślina zawiera zawiera około 35% suchej masy, to można przypuszczać, że ziarno zawiera jej około 50% a łodyga i liście około 21%. Zarówno zbyt wczesne jak i zbyt późne zbiory kukurydzy na zakiszenie są niekorzystne. Przy zbyt wczesnych zbiorach mamy do czynienia ze zbyt wilgotnym materiałem, który się źle kisi oraz występują straty fermentacyjne. Zbyt wilgotne kiszonki mają dużo mniejszą wartość pokarmową. Z kolei opóźnienie terminu zbioru, powoduje, że materiał jest częściowo zdrewniały, ziarniaki stają się zbyt twarde i trudne do rozdrobnienia. Cały materiał kiszonkarski staje się zbyt suchy i ciężko go ubić w silosie. Rozdrobnienie surowca kukurydzy do zakiszenia, to odwieczny problem rolników, którzy produkują kiszonkę. Szczególnie istotnym problemem jest rozdrobnienie (uszkodzenie) wszystkich ziarniaków, które w masie zielonkawej podlegają zakiszaniu. Element ten w decydującym stopniu wpływa na dobre zakiszenie masy i jej wartość pokarmową. Trwające od wielu lat rozważania na temat długości rozdrobnionej masy wegetatywnej są równie aktualne, ale nie w tak wielkim stopniu decydujące o jakości kiszonki. Wiadomo, że im krótsze odcinki łodygi czy liści tym lepiej, jednak optymalna długość sieczki mieści się w dość szerokich granicach, od 0,5 do 0,9 cm.
 
Jak tego dokonać?
Głównym kryterium przydatności maszyn i urządzeń zbierających kukurydzę na kiszonkę jest osiągana średnia długość materiału do zakiszenia, a więc sieczki. Czyli decydujące znaczenie ma tutaj równomierność jej rozdrobnienia. Według powszechnie przyjętych zaleceń długość sieczki powinna wynosić ok. 4 do 7 mm. Takie rozdrobnienie surowca warunkuje dobre zagęszczenie masy kiszonkarskiej w silosie oraz stwarza niezbędne warunki beztlenowe.
 
Czym zbierać?
Maszyny mogące zapewnić dobre (drobne) cięcie zielonki to nowoczesne sieczkarnie zbierające, jak: John Deere, Claas Jaguar i New Holland. 

Jaką odmianę wybrać?
W 2011 w krajowym rejestrze wpisane są 174 odmiany kukurydzy, w tym 71 zalecanych na kiszonkę, a typowo kiszonkowych jest 54. Pozostałe z 71, czyli 17 to odmiany ogólnoużytkowe. Z tych 54 odmian mieszańcowych (corocznie trzeba wymieniać materiał siewny) około 30 odmian to powszechnie uprawiane przez rolników i są to z reguły odmiany najnowsze. W 2010 roku plon świerzej masy dla tych odmian wahał się od 495 do 599 dt/ha, natomiast plon suchej masy od 161 do 181 dt/ha. Wahania w plonach zarówno świeżej, jak i suchej masy były znaczące, natomiast zawartość suchej masy w całych roślinach wahała się od 30 do 34%. Taka zawartość suchej masy była więc zbliżona do wymagań dla dobrej kukurydzy kiszonkowej. Każdorazowo wyboru najbardziej odpowiadającej do uprawy na kiszonkę odmiany kukurydzy rolnik powinien dokonywać sam, w oparciu o kilkuletnie, prezentowane w literaturze wyniki. Firmy hodowlano-nasienne z reguły zalecają do uprawy swoje odmiany. Rolnik powinien świadomego wyboru dokonywać sam, posiłkując się przede wszystkim wynikami doświadczeń z kukurydzą z tzw. PDO (Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe). Wyniki takie corocznie prezentowane są między innymi w specjalistycznym czasopiśmie "Kukurydza".
Dodane przez Lukasz_Stechnij dnia 09 październik 2011 6993 Czytań · Drukuj · PDF document
Zootechnik FORUM - Zapraszamy
Najnowsze ogloszenia:
ogloszenia portal rolniczy zootechnik Tłumaczenia zootechni...
ogloszenia portal rolniczy zootechnik Dam Pracę
ogloszenia portal rolniczy zootechnik Oferta pracy
ogloszenia portal rolniczy zootechnik Zootechnik szuka pracy
ogloszenia portal rolniczy zootechnik Pracownik Farmy Mlecznej
ogloszenia portal rolniczy zootechnik PRACOWNIK PRODUKCJI (...
ogloszenia portal rolniczy zootechnik Jałówki cielne, krowy...
ogloszenia portal rolniczy zootechnik Byki, odsadki(80-350k...
ogloszenia portal rolniczy zootechnik Sprzedaż jałowic ciel...
ogloszenia portal rolniczy zootechnik Zootechnik szuka pracy

Zobacz wiecej

Byk

Krowa

Ciągnik

Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnie

Rejestracja
Zapomniane hasło?
Czy prowadzisz skrócony odchów cieląt ?

Tak
Nie
Musisz się zalogować, żeby móc głosować w tej Ankiecie.